Deutsch

Сказка-рассказ сообща.🙃

21.07.19 19:47
Re: Сказка-рассказ сообща.🙃
 
Церковка старожил
Церковка

А на ужин вместо щуки

Он солдата притащил.

Обезножен тот от мУки

И от голода без сил.

 

Перейти на