Deutsch

Одна из мох песен

142  
polkovnik50 посетитель27.06.18 10:19
polkovnik50
27.06.18 10:19 

https://www.youtube.com/watch?v=UUTJ_UP7bBU&index=8&list=P...

http://www.stihi.ru/author.html?polkovnik50
#1